Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Baronie, gevestigd aan Spoorstraat 74, 5831 CM Boxmeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op ons hotel, de zalen(verhuur) en het restaurant. 
 
Algemeen
Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen wij iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Om u gebruik te kunnen laten maken  van onze diensten, heeft De Baronie uw persoonsgegevens nodig. Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening (2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR)die natuurlijke personen beschermt in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Gegevensverwerking
De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt om een dienst bij ons af te nemen, zullen alleen worden gebruik voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn genoemd. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, of reclame.Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet verkopen aan derden.

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Aanvraag 
Met het contactformulier en via de e-mail kunt u ons vragen stellen of een aanvraag voor een reservering doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens (naam, adres, woonplaats). Uw contactgegevens worden alleen verwerkt als u een reservering maakt. 

B. Reservering
Als u bij ons een reservering maakt, gaat u met ons een overeenkomst aan. Het gebruik van uw gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons:

  • om u te kunnen bellen of mailen om onze dienst uit te voeren

  • om u op de hoogte te houden over de status van/wijzigingen in de reservering

  • om u een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen.

C. Veiligheid, opsporing, preventie van fraude
Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor het inschatten van risico's en voor veiligheidsdoeleinden, waaronder het authentiseren van gebruikers. Voor zulke doeleinden kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zoals wetshandhavingsinstanties.

D. Wetten en regelgeving
In bepaalde gevallen moeten we de verstrekte gegevens gebruiken om juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving, of om overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en thuisadres

  • Beroep

  • Creditcardgegevens (type kaart, creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en beveiligingscode)

  • Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten).

Bewaren persoonsgegevens
Er is in de AVG  geen termijn gesteld voor het bewaren van persoonsgegevens. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. In het algemeen worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Baronie bewaart geen gegevens van u in een database.
 
Bewaartermijn ten behoeve van doeleinde A.
Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen wij bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.
 
Bewaartermijn ten behoeve van doeleinde B.
Wij bewaren gegevens die nodig zijn voor een hotelovernachting 7 jaar, de bewaartermijn van de belastingdienst. Uw creditcardinformatie – als dit nodig is voor het reserveringsproces – wordt maximaal 10 dagen bij ons opgeslagen. Na dat moment wordt het permanent verwijderd. 
 
Bewaartermijn ten behoeve van doeleinde C. en D.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij het nodig achten om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. 
 
Externe partijen
Wij maken gebruik van externe partijen (hotelmanagementsystemen) die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde dienst. Ook deze partijen dienen te voldoen aan de wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens (AVG). Met hen hebben wij goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en hebben daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Geautomatiseerde besluitvorming
De Baronie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging
De Baronie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u met ons wilt delen. Als u er voor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transacties met ons. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Baronie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoteldebaronie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Wijzigingen Privacyverklaring 
Deze Privacyverklaring is opgesteld op 23 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig in te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. 

Cookie instellingen

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Via onderstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies een deel van de functionaliteit van deze website niet beschikbaar kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

+ Toon meer
- Toon minder